06 Feb

Laravel dockerben


A korábbiakban már láthattuk, hogy is tudunk apache alapú webszervert futtatni, azonban akadnak esetek, főleg ha a Laravel eszközkészletét vesszük figyelembe, mikor egy szimpla webszervernél több kell, vegyük csak a workereket, scheduled jobokat. A docker alapvetően egy process-t (és azokat, amiket az spawnolt) tud futtatni és addig tart egy konténer futása, amíg a process tart, ennélfogva fontos, hogy az úgymond foreground fusson, tehát ne daemonként.

Most nézzük meg, hogy is hívhatjuk segítségül a supervisord-t és indítsunk konténert cronnal workerekkel és futó apache-al! 

A fentebb említett supervisor egy ún. process control system, vagyis futó processek menedzselésére szolgál, azokat felügyeli, ahogy a nevéből is látszik. Na de hogy jön ez ide Nekünk?

Ha megnézzük a korábban használt php-apache imageünket, akkor láthatjuk, hogy bizony ez az apache-ot futtatja foreground módon:

EXPOSE 80
CMD ["apache2-foreground"]

A fenti parancs egy shell script, ami a háttérben:
exec apache2 -DFOREGROUND "$@"

Ezzel a paranccsal fogja elindítani az apache-ot. Az, hogy supervisorral tudjuk futtatni a dolgot sem igényel sok kozmetikázást.

Ugye a CMD-t vagyis a belépési pontot a saját Dockerfile-unkban felül tudjuk bírálni. A mienk így fog kinézni:
FROM php:7.1-apache

CMD ["/usr/bin/supervisord"]

Tehát annyit csinál, hogy elindítja a supervisor daemont. Ahhoz, hogy ott legyen, fel kell telepítsük előtte:
RUN apt-get -y install supervisor

Na meg az se árt, ha konfigurációja is van. Ehhez az kell, hogy az aktuális WORKDIR-be (/var/www/html a php-apache esetében) bekerüljön a supervisord.conf fájl.
COPY . /var/www/html

Mivel minden fájlt bemásolunk ide, ennélfogva a projektünk gyökerében kell elhelyezni ezt a fájlt.

A tartalma most valami hasonló legyen:
[program:apache2]
autorestart=true
autostart=true
command=/bin/bash -c "source /etc/apache2/envvars && exec /usr/sbin/apache2 -DFOREGROUND"

Ezzel definiáltuk is az apache2 nevű programot, hogy a supervisord menedzselje. Az autorestart és autostart egyértelmű, a command lesz a futtatott parancs, ami itt igazából berángatja a környezeti változókat és utána foreground módban indítja az apache-ot.

Ha elindítjuk a konténert, amit ebből az image-ből buildelünk, akkor a default parancs, az lesz, hogy elindítja a supervisord-t, az pedig elindítja az apache-ot. Na de itt a lényeg pont az lenne, hogy ne egy process fusson, hanem több. Nem lesz vészes hozzáadni újabb parancsokat, inkább azok szintaxisa lehet trükkös.

Mi lehet az, amit futtatni akarunk? Hát különféle jobokat, mégpedig időzített jobokat, amik adott időpontban futnak el, valamint ún. consumereket, amik job queue-ból fogják feldolgozni a feladatokat. Az előbbi lehet pl. hírlevél kiküldés, különböző maintenance feladatok, utóbbi pedig szinte bármi, amivel nem akarjuk lassítani az oldalunkat, ezáltal rontani a user experience-t. Ilyen lehet pl. az elfelejtett jelszó/regisztrációs e-mail kiküldés, amik tipikusan problémásak lehetnek, ha épp lassan reagál a mail szerver, netán lehalt és a felhasználónk pedig nem szívesen várja végig az X másodperc timeoutot. Ráadásul ha nem sikerül elküldeni, akkor a usernek kell újrapróbálnia. Ellenben ha ún, jobqueue-t használunk, akkor lehetőségünk van újrapróbálni mindezt, hiszen ez a háttérben fut és időnk mint a tenger :)

Akkor nézzük először is az időzített jobokat, az az egyszerűbb eset, mert azt csak végre kell hajtani, nem?

Na de ezt bárki tudja hogy kell, nemde? Csinálunk egy cronjobot és jónapot', ugye? Hát azért annyira nem, mert nem szeretnénk magát az imaget piszkálni újra és újra, ezért a Laravel segítségét hívjuk az ügyben. Ezek az ún. Scheduled taskok lesznek.

Sajnos a cront nem tudjuk kihagyni az ügyből, ezért muszáj lesz felvennünk egy új jobot a crontabra, ami minden percben lefut és ráhív a laravel artisan parancsára és annak mindenféle kimenetét beleirányítja a nagy semmibe, így nem lesz kimenetünk, max logolni tudunk (ez fontos, mert sokan foghatják a fejüket, ha csak var_dumpolnak a kódban amikor tesztelik :D):
* * * * * php /var/www/html/artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1

Alapesetben semmi sincs felregisztrálva a Laravelben, ezért hiába hívjuk percenként a dolgot, nem történik semmi, ellenben jó volna látni is valamit, nemde? Ezt a feliratkozást az app/console/Kernel.php fájljában tudjuk megtenni:
/**
 * Define the application's command schedule.
 *
 * @param \Illuminate\Console\Scheduling\Schedule $schedule
 * @return void
 */
protected function schedule(Schedule $schedule)
{
  $schedule->command('cron:test')->everyMinute();

}

Ahhoz, hogy ez menjen, létre kell hozni a Test commandot:
php artisan make:command Test

Editáljuk a parancsot, amire hallgat:
class Test extends Command
{
  /**
   * The name and signature of the console command.
   *
   * @var string
   */
  protected $signature = 'cron:test';

Na meg nem árt, ha csinál is valamit:
/**
 * Execute the console command.
 *
 * @return mixed
 */
public function handle()
{
  \Log::info("invoked");
}

Majd fel kell venni az iménti Kernel.php-ben:
/**
 * The Artisan commands provided by your application.
 *
 * @var array
 */
protected $commands = [
  Test::class
];

Ezzel meg is volnánk azzal, hogyha lokálisan betennénk azt a fenti sort a crontabba, meghívná a laravelt és percenként logolna egy '[INFO] invoked' stringet. Na de itt kezdődik az, hogy megspórolok nektek egy kis időt, mert én már szívtam ezzel :)

Ahhoz, hogy menjen a cron, először is fel kell telepítenünk, úgyhogy egészítsük ki a Dockerfile elején az apt-get install szekciót:
# we need unzip and git for composer
RUN apt-get update && apt-get -y install git unzip supervisor cron

A cron ezzel feltelepült, nézzük mi a következő lépés. Kell nekünk egy crontab fájl a projekt gyökerébe:
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

* * * * * root php /var/www/html/artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
# Empty line

Igen, az üres sor kell a crontabhoz, hogy valid legyen, valamint alapból a cron nem látná a php-t, ezért itt megadjuk neki.

Ezután be kell kerüljön a crontab a megfelelő helyére, így visszamegyünk a Dockerfilehoz:
# Add crontab file in the cron directory

ADD crontab /etc/cron.d/lara-cron

# Give execution rights on the cron job

RUN chmod 0644 /etc/cron.d/lara-cron

A cron.d-ben felvett fájlokon végigmegy a cron és beszipkázza a tartalmát, így tesz majd a mienkkel is! Na most akkor nézzük meg, hoggy is néz ki a komplett Dockerfile:
FROM php:7.1-apache
MAINTAINER Papp Krisztian <fejlesztes@letscode.hu>

# we need unzip and git for composer

RUN apt-get update && apt-get -y install git unzip supervisor cron

RUN docker-php-ext-install pdo_mysql

# replacing the docroot

RUN sed -i 's/\/var\/www\/html/\/var\/www\/html\/public/g' /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

RUN a2enmod rewrite

COPY . /var/www/html

RUN chown www-data:www-data -R /var/www/html

RUN php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
RUN php composer-setup.php
RUN php -r "unlink('composer-setup.php');"

RUN php composer.phar install

RUN ./vendor/phpunit/phpunit/phpunit # amennyiben még nincs tesztünk, ezt kiszedhetjük


# Add crontab file in the cron directory

ADD crontab /etc/cron.d/lara-cron

# Give execution rights on the cron job

RUN chmod 0644 /etc/cron.d/lara-cron


CMD ["/usr/bin/supervisord"]

Akkor buildeljük le és várjuk a csodát :)
docker build -t laradock .

Ezután indítsuk el:
docker run --name laradock -d laradock

Majd figyeljük a logot, hogy történik-e valami:
docker exec -it laradock tail -f /var/www/html/storage/logs/laravel.log

Ha mindent jól csináltunk, akkor valami hasonlót fogunk látni:
[2017-02-05 15:43:01] local.INFO: invoked 
[2017-02-05 15:44:01] local.INFO: invoked

Ez az, a cronjob működik!

Akkor jöjjenek azok a bizonyos workerek!

Ezek már némileg másképp működnek, ugyanis egy ilyen sornak két vége van, tehát ahhoz, hogy tesztelni tudjuk nem elég, hogyha leemelgetünk a sorról feladatokat, hanem valahol rá is rakjuk őket. Ezek a jobok igazából serializált osztályként fognak megjelenni valahol, attól függően, hogy épp milyen drivert is használunk. Mi most a legegyszerűbbet fogjuk használni, mégpedig az SQL adatbázist.

Először is hozzunk létre egy jobot, ami hasonló kimenetet produkál, mint az előző.
php artisan make:job Test

Ebbe is kerüljön bele a logolás:
private $message;

/**
 * Create a new job instance.
 *
 * @return void
 */
public function __construct($message)
{
  $this->message = $message;
}

/**
 * Execute the job.
 *
 * @return void
 */
public function handle()
{
  \Log::info("job with '$this->message' executed!");
}

Mivel adatbázist használunk, ezért hozzuk létre ott is a migrációs táblát, amiben ezek a jobok tárolódnak. Az egyszerűség kedvéért hozzunk létre egy üres fájlt: database/database.sqlite

Ezek után a .env fájlból töröljük a DB prefixű sorokat és csak az alábbi maradjon:
DB_CONNECTION=sqlite

valamint itt írjuk át:
QUEUE_DRIVER=database

Így a fenti fájlt fogja sqlite adatbázisként használni a továbbiakban.

Hozzuk létre a migrációs táblát és migráljunk az adatbázisba:
php artisan queue:table
php artisan migrate

Adjunk hozzá egy olyan endpointot, amit ha meglövünk, bedob egy ilyen jobot a queue-ba:
Route::get('/test', function (\Illuminate\Http\Request $request) {
  dispatch(new \App\Jobs\Test($request->input("message")));
  return view('welcome');
});

Tehát ha meglőjük a /test?message=valamilyenszoveg-et, akkor a logba kerül az alábbi sor:
[2017-02-05 17:41:03] local.INFO: job with 'valamilyenszoveg' executed!

Na akkor már csak a supervisor kellő nekünk, hogy fussanak azok az ún. workerek, amik majd csemegéznek erről a queue-ról, így illesszük be az alábbi részletet a supervisord.conf-ba:
[program:laravel-worker]
command=php /var/www/html/artisan queue:work --sleep=3 --tries=3
autostart=true
autorestart=true
redirect_stderr=true
stdout_logfile=/var/www/html/worker.log

Ezáltal indít egy workert, ami háromszor próbálja újra az egyes feladatokat és három másodpercet vár, ha épp kiürült a sor. (a laraveles példában 8 processt enged rá, de azok dobálják a hibákat sqlite esetén, mert locked maga a fájl).

Akkor most indítsuk el:
docker run -d --name laradock -p 8888:80 laradock

Ezután ugyanúgy figyeljük a logfájlt:
docker exec -it laradock tail -f /var/www/html/storage/logs/laravel.log

lőjük meg párszor a localhost:8888/test?message=valamilyenszoveg-et és az alábbi logkimenetre számítunk:
[2017-02-05 17:49:02] local.INFO: job with 'valamilyenszoveg' executed! 
[2017-02-05 17:49:05] local.INFO: job with 'valamilyenszoveg' executed! 
[2017-02-05 17:49:08] local.INFO: job with 'valamilyenszoveg' executed! 
[2017-02-05 17:49:09] local.INFO: job with 'valamilyenszoveg' executed! 
[2017-02-05 17:49:12] local.INFO: job with 'valamilyenszoveg' executed! 
[2017-02-05 17:49:12] local.INFO: job with 'valamilyenszoveg' executed!

Persze mindeközben a kis cronjob is fut a háttérben, úgyhogy már háromféle dolgot csinálunk, mindezt egy konténerbe csomagolva :)

Hozzászólások betöltése
2014-2017 © Letscode.hu. Minden jog fenntartva. Build verzió: 1.2.37

Mik azok a sütik?


As is common practice with almost all professional websites this site uses cookies, which are tiny files that are downloaded to your computer, to improve your experience. This page describes what information they gather, how we use it and why we sometimes need to store these cookies. We will also share how you can prevent these cookies from being stored however this may downgrade or 'break' certain elements of the sites functionality.

Áltálnos információkat nyújthat ez a Wikipedia cikk a HTTP sütikről...

Hogy használjuk a sütiket?


We use cookies for a variety of reasons detailed below. Unfortunately is most cases there are no industry standard options for disabling cookies without completely disabling the functionality and features they add to this site. It is recommended that you leave on all cookies if you are not sure whether you need them or not in case they are used to provide a service that you use.

Sütik kikapcsolása


You can prevent the setting of cookies by adjusting the settings on your browser (see your browser Help for how to do this). Be aware that disabling cookies will affect the functionality of this and many other websites that you visit. Disabling cookies will usually result in also disabling certain functionality and features of the this site. Therefore it is recommended that you do not disable cookies.

A sütik amiket mi használunk


This site offers newsletter or email subscription services and cookies may be used to remember if you are already registered and whether to show certain notifications which might only be valid to subscribed/unsubscribed users.

In order to provide you with a great experience on this site we provide the functionality to set your preferences for how this site runs when you use it. In order to remember your preferences we need to set cookies so that this information can be called whenever you interact with a page is affected by your preferences.


Harmadik féltől származó sütik


In some special cases we also use cookies provided by trusted third parties. The following section details which third party cookies you might encounter through this site.

This site uses Google Analytics which is one of the most widespread and trusted analytics solution on the web for helping us to understand how you use the site and ways that we can improve your experience. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.

For more information on Google Analytics cookies, see the official Google Analytics page.

The Google AdSense service we use to serve advertising uses a DoubleClick cookie to serve more relevant ads across the web and limit the number of times that a given ad is shown to you.

For more information on Google AdSense see the official Google AdSense privacy FAQ.

We also use social media buttons and/or plugins on this site that allow you to connect with your social network in various ways. For these to work the following social media sites including; Facebook, will set cookies through our site which may be used to enhance your profile on their site or contribute to the data they hold for various purposes outlined in their respective privacy policies.


More Information


Hopefully that has clarified things for you and as was previously mentioned if there is something that you aren't sure whether you need or not it's usually safer to leave cookies enabled in case it does interact with one of the features you use on our site. However if you are still looking for more information then you can contact us through one of our preferred contact methods.

Email: fejlesztes@letscode.hu

Bezárás